Afspraken

Bij Tandheelkundig Centrum Parijsch kunt u voor controle of behandeling terecht, nadat u een afspraak heeft gemaakt.

Voor het maken van afspraken, kunt u ons bereiken op maandag t/m vrijdag van 8:00-12:45 uur en van 13:30 -17:00 uur via het telefoonnummer: 0345-52 06 37.

Controle-afspraken

Wij raden u aan om ieder halfjaar langs te komen voor een periodieke controle. Deze controle houdt in dat de behandelaar een algemeen mondonderzoek doet om de toestand van uw gebit en uw tandvlees te beoordelen. Voor de beoordeling van uw tandvlees zal de behandelaar ook een DPSI-score bepalen. Onze patiënten kunnen binnen 10 werkdag(en) terecht voor een controle. U krijgt van ons ieder half jaar per e-mail een herinnering voor uw periodieke controle. U heeft dan ook de mogeljkheid om de controle via internet zelf in te plannen.

Behandelafspraken

Blijkt bij de periodieke controle, dat vervolgbehandelingen noodzakelijk zijn, dan zal de behandelaar aan de baliemedewerkster doorgeven welke afspraak er voor u gemaakt moet worden. Indien daarbij geen sprake is van spoed zal de assistent zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. Gemiddeld zullen deze afspraken ongeveer na 4-6 weken gepland worden. Echter bij spoed is de assistent gebonden aan ruimte welke speciaal is vrijgehouden voor uw behandeling, deze behandeling vindt dan vaak binnen 2 weken plaats.

Pijnklachten

Belt u wanneer u een pijnklacht heeft zo vroeg mogelijk. Meldt u uw pijnklacht voor 11 uur ’s morgens, dan zullen wij er alles aan doen u dezelfde dag nog te zien. Natuurlijk kunt u bij trauma’s de hele dag door bellen. Wanneer u langskomt met een pijnklacht zal de tandarts proberen u middels een behandeling of het voorschrijven van medicijnen, voor zover mogelijk, pijnvrij te maken. Het kan zijn dat u op een later moment moet terugkomen om de behandeling af te maken.

Afzeggen van afspraken

U wordt verzocht afspraken uiterlijk 24 uur voor de behandeling te annuleren. Wanneer u uw afspraak verzuimt zonder hiervan bericht te geven, zal de gereserveerde tijd conform de nmt richtlijn tot maximaal 100% in rekening worden gebracht. Houdt u er rekening mee dat als u op het laatste moment afzegt, er geen tijd meer is de gereserveerde tijd voor een andere patiënt in te ruimen. Voor het niet op tijd afzeggen van een afspraak, zal dan ook minimaal 80% van de geplande behandeling in rekening worden gebracht. Mocht u desondanks vinden dat u door overmacht niet op tijd heeft kunnen annuleren, dan kunt u daarover in contact treden met de praktijkmanagers.