ESF-subsidie

In 2016 zijn we gestart met het project “investor in people” waarbij we met subsisdie van het ESF een traject hebben ingezet om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te vergroten. Het overkoepelende thema binnen dit traject was feitelijk het op één lijn krijgen van de medewerkers met de missie, visie en strategie van TCP, zodat er een manier van samenwerken ontstaat die het gezamenlijk talent nog beter tot bloei brengt. Aangezien de medewerkers een onderscheidende factor voor TCP zijn, wilde het management ook zichzelf ontwikkelen in het empoweren van hun medewerkers. “We willen meer zelfstandigheid en zelfsturing onder medewerkers creëren zodat medewerkers (nog) meer ruimte hebben voor initiatieven en ideeën. Dat het management meer op strategisch niveau gaat opereren geeft de medewerkers vrijheid werkzaamheden zelf in te vullen. Daarnaast brengt dit focus in de taken voor het management, wat zich meer kan gaan richten op externe kansen en bedreigingen.